MENU
 

BIL

KESALAHAN

KETERANGAN KESALAHAN

KADAR KOMPAUN(RM)

TEMPOH BAYARAN

16.

VANDALISME

MANA-MANA ORANG YANG MELAKUKAN MANA-MANA PERBUATAN VANDALISME YANG TERSEBUT DIDALAM UNDANG-UNDANG KECIL 3(1) UNDANG-UNDANG KECIL VANDALISME MAJLIS DAERAH GERIK 1991

100

14 Hari

17.

MELANGGAR UNDANG UNDANG KECIL

MANA-MANA ORANG YANG MELANGGAR ATAU GAGAL MEMATUHI MANA-MANA PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG KECIL INI.

100

14 Hari

18.

MELANGGAR UNDANG UNDANG KECIL

SESIAPA YANG BERSALAH ATAS MANA-MANA KESALAHAN TERHADAP UNDANG-UNDANG KECIL INI.

100

14 Hari

19.

MEMBERHENTIKAN KERETA DI SIAR KAKI

MENYEBABKAN ATAU MEMBENARKAN MANA-MANA KERETA BERHENTI DI SIAR KAKI

250

14 Hari

20.

MELETAKKAN BARANG DI TEMPAT AWAM

MELETAKKAN ATAU MENYEBABKAN DILETAKKAN APA-APA BARANG ATAU BENDA YANG DIGUNAKAN UNTUK ATAU BERHUBUNG DENGAN TREDNYA DIMANA-MANA DI TEMPAT AWAM

250

14 Hari

21.

MELETAKKAN BARANG DI TEMPAT AWAM

MELETAKKAN ATAU MENYEBAB DILETAKKAN KAYU-KAYAN, BESI SEKERAP, KERETA-KERETA BURUK ATAU APA-APA BAHAGIANNYA, BAHAN-BAHAN BUANGAN ATAU LAIN-LAIN BENDA ATAU BARANG DI MANA-MANA TEMPAT AWAM

250

14 Hari

22.

 MENGOTORKAN KAWASAN PEMBINAAN

MELETAKKAN, MENJATUHKAN, MENINGGALKAN ATAU MENEMPATKAN, ATAU MEMBENARKAN ATAU MENYEBAB DILETAK, DIJATUH, DITINGGAL ATAU DITEMPATKAN DALAM ATAU ATAS MANA-MANA TEMPAT AWAM, APA-APA BATU, SIMEN, TANAH, PASIR, KAYU ATAU LAIN-LAIN BAHAN, BARANG ATAU BENDA BANGUNAN

250

14 Hari

23.

MEDIRIKAN BANGUNAN TANPA KELULUSAN

MENDIRIKAN SESUATU BANGUNAN TANPA MENDAPAT KEBENARAN BERTULIS TERLEBIH DAHULU DARIPADA PIHAK BERKUASA TEMPATAN

250

14 Hari

24.

MEMBINA BANGUNAN TANPA MENGIKUTI PELAN BANGUNAN

MELENCONG DARIPADA MANA-MANA PLAN ATAU PENENTUAN YANG DILULUSKAN OLEH PIHAK BERKUASA TEMPATAN TANPA MENDAPAT KEBENARAN BERTULIS TERLEBIH DAHULU DARIPADA PIHAK BERKUASA TEMPATAN

250

14 Hari

25.

MEDIRIKAN TANPA PELAN

MEMULA ATAU MENJALANKAN ATAU MEMBENAR SUPAYA DIMULA ATAU DIJALANKAN SESUATU KERJA TANAH TANPA TERLEBIH DAHULU MENGEMUKAKAN KEPADA PIHAK BERKUASA TEMPATAN PELAN-PELAN DAN PENETUAN-PENENTUAN BERKENAAN DENGAN KERJA TANAH ITU DAN MENDAPAT KELULUSAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN MENGENAINYA

250

14 Hari

26.

PERNIAGAAN TANPA LESEN

TIADA SEORANG PUN BOLEH MENGGUNAKAN SESUATU TEMPAT ATAU PREMIS DALAM MAJLIS DAERAH GERIK BAGI APA-APA TRED, PERNIAGAAN ATAU PERINDUSTRIAN TANPA LESEN YANG DIKELUARKAN OLEH YANG DIPERTUA MAJLIS DAERAH GERIK.

100

14 Hari

27.

MENDIRIKAN BANGSAL TANPA KEBENARAN

BANGSAL ALIH TIDAK BOLEH DIDIRIKAN TANPA KEBENARAN

250

14 Hari