MENU
 

KESALAHAN YANG SERING DIKENAKAN KOMPAUN OLEH MAJLIS DAERAH GERIK

BIL

KESALAHAN

KETERANGAN KESALAHAN

KADAR KOMPAUN(RM)

TEMPOH BAYARAN

1.

MENJAJA TANPA LESEN

TIADA SEORANG YANG BOLEH BERTINDAK SEBAGAI PENJAJA TANPA LESEN YANG DIKELUARKAN OLEH YANG DIPERTUA DI BAWAH UNDANG-UNDANG KECIL INI.

50

14 Hari

2.

MENGOTORKAN KAWASAN MENJAJA

TIADA SEORANG PENJAJA OLEH MENYEBABKAN ATAU MEMBENAR DILETAKKAN, DITUMPAHKAN, DITABURKAN ATAU DIBUANG APA-APA DARAH, AIR ASIN, CECAIR BUANGAN ATAU LAIN-LAIN BAHAN BUSUK DALAM MANA-MANA LONGKANG ATAU DIATAS. MANA-MANA TEMPAT AWAM LAIN.

50

14 Hari

3.

MENGGANGGU LALU LINTAS

TIADA SEORANG PENJAJA BOLEH MENJALANKAN PERNIAGAANNYA DENGAN CARA BOLEH MENGHALANG ATAU MENGGANGGU PERJALANAN LANCAR LALU LINTAS KERETA DAN PERGERAKAN BEBAS ORANG-ORANG YANG BERJALAN KAKI.

200

14 Hari

4.

BERNIAGA TANPA LESEN

TIADA SEORANG PUN BOLEH MENGGUNAKAN SESUATU TEMPAT ATAU PREMIS DALAM MAJLIS DAERAH GERIK BAGI APA-APA TRED, PERNIAGAAN ATAU PERINDUSTRIAN TANPA LESEN YANG DIKELUARKAN OLEH YANG DIPERTUA MAJLIS DAERAH GERIK.

100

14 Hari

5.

MELANGGAR UNDANG UNDANG KECIL LESEN

MELANGGAR MANA-MANA UNDANG-UNDANG KECIL INI ATAU MANA-MANA SYARAT DALAM SESUATU LESEN ATAU MANA-MANA NOTIS ATAU PERINTAH YANG DIPERTUA

100

14 Hari

6.

MENCEMARKAN SALURAN AIR

MELAKUKAN SESUATU KACAUGANGGU ATAU MELETAKKAN APA-APA KOTORAN DALAM ATAU DIATAS TEBING MANA-MANA ANAK SUNGAI, SALURAN, PARIT AWAM ATAU LAIN-LAIN ALURAIR DALAM KAWASAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN

250

14 Hari

7.

MEMBUANG ATAU MENGALIRKAN BAHAN KUMBAHAN KE DALAM ANAK SUNGAI

MENYEBABKAN ATAU MENGALIRKAN ATAU DIBAWAH KEMANA-MANA ANAK SUNGAI SAMPAH PEPEJAL ATAU SAMPAH CECAIR DARI MANA-MANA KILANG

250

14 Hari

8.

MELANGGAR UNDANG UNDANG KECIL

MELANGGAR MANA-MANA PERUNTUKAN KECIL UNDANG-UNDANG INI

100

14 Hari

9.

MELANGGAR UNDANG UNDANG KECIL

MELANGGAR MANA-MANA PERUNTUKAN UNDANG-UNDAG KECIL INI.

100

14 Hari

10.

INGKAR MENJALANI PEMERIKSAAN KESIHATAN

YANG ENGGAN MENJALANI PEMERIKSAAN PERUBATAN BILA DIMINTA MELAKUKAN.

100

14 Hari

11.

ALAT MAKANAN DAN MINUMAN TIDAK DIBERSIHKAN

MENGGUNAKAN ALAT MAKANAN ATAU MINUMAN YANG TIDAK DIBERSIHKAN SELEPAS PEMAKAIAN TERAKHIR

100

14 Hari

12.

MENGGUNAKAN ALAT MAKANAN YANG TIDAK SESUAI

MENGGUNAKAN BEKAS MINUMAN PINGGAN PIRING ATAU LAIN-LAIN BEKAS SIMPANAN YANG SUMBING, PECAH ATAU RETAK

100

14 Hari

13.

PENGHANTARAN MAKANAN YANG TIDAK SESUAI

MEGGUNAKAN MANA-MANA KERETA PENGANGKUTAN ATAU BEKAS YANG TIDAK BERSIH BAGI MEMBAWA ATAU MENGHANTAR APA-APA MAKANAN UNTUK JUALAN

100

14 Hari

14.

PENGHANTARAN MAKANAN YANG TIDAK SESUAI

MENGGUNAKAN KENDERAAN ATAU PENGANGKUTAN, MEMBAWA MAKANAN DAN MEMBAWA BINATANG BURUNG ATAU BAHAN-BAHAN YANG BOLEH MENCEMARKAN MAKANAN.

100

14 Hari

15.

MELANGGAR UNDANG UNDANG KECIL

MELANGGAR APA-APA PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG KECIL INI.

100

14 Hari