MENU
 

Senarai Undang-Undang Kecil Yang Diguna pakai Dalam Pengeluaran Lesen Majlis Daerah Gerik

BIL

UNDANG-UNDANG KECIL

1.

Undang-Undang Kecil Pelesenan Tred, Perniagaan Dan Perindustrian (Majlis Daerah Gerik) 1985

2.

Undang-Undang Kecil Iklan (Majlis Daerah Gerik) 1985

3.

Undang-Undang Kecil Penjaja (Majlis Daerah Gerik) 1984

4.

Undang-Undang Kecil Pengendali Makanan (Majlis Daerah Gerik) 1984

5.

Undang-Undang Kecil Kedai Gunting Rambut Dan Pendandan Rambut (Majlis Daerah Gerik) 1984

6.

Undang-Undang Kecil Mengawal Pasar Awam Dan Pasar Swasta (Majlis Daerah Gerik ) 1992