MENU
 

Kerajaan Malaysia tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat di dalam laman web ini.

Penafian Terjemahan

Terjemahan pada Portal Rasmi Majlis Daerah Gerik adalah dibuat menggunakan prosess berkomputer / sistem automatik daripada Google.

Pihak kami atau agensi, pegawai dan kakitangan kami, tidak akan mengesahkan kesahihan, kebolehpercayaan, atau ketepatan maklumat yang diterjermahkan oleh sistem ini dan seterusnya kami tidak akan bertanggungjawab pada sebarang kerugian kerana mempercayai dan bergantung kepada sistem ini sepenuhnya.

Hubungi kami, jika anda ingin memberi aduan mengenai kesalahan terjemahan.