MENU
 
Bil Agama Jenis Bangunan Nama Tempat Ibadat Alamat Tempat Ibadat
1 Taoist Tokong Cina Tokong UPRA 8 Gerik
2 Taoist Tokong Cina Tokong Datuk Kong Kg. Batu 2 Lot 492 Kg. Batu 2 Lot 492, Gerik
3 Taoist Tokong Cina Tokong Seng Ong Kong Taman Gerik, Gerik
4 Taoist Tokong Cina Tokong Datuk Kong Kg. Batu 2 Lot 492 Taman Gerik, Gerik
5 Taoist Tokong Cina Tokong Cina Kg. Baru Kuala Rui Kg. Baru Kuala Rui, Gerik
6 Taoist Tokong Cina Tokong Cina Kg. Pahat Luar Kg. Pahat Luar, Gerik

 

Bil Agama Jenis Bangunan Nama Tempat Ibadat Alamat Tempat Ibadat
1 Taoist Tokong Cina Tokong UPRA 8 Gerik
2 Taoist Tokong Cina Tokong Datuk Kong Kg. Batu 2 Lot 492 Kg. Batu 2 Lot 492, Gerik
3 Taoist Tokong Cina Tokong Seng Ong Kong Taman Gerik, Gerik
4 Taoist Tokong Cina Tokong Datuk Kong Kg. Batu 2 Lot 492 Taman Gerik, Gerik
5 Taoist Tokong Cina Tokong Cina Kg. Baru Kuala Rui Kg. Baru Kuala Rui, Gerik
6 Taoist Tokong Cina Tokong Cina Kg. Pahat Luar Kg. Pahat Luar, Gerik