MENU
 

Lata Ulu Lawin adalah satu kawasan perkelahan yang terletak kira-kira 27 km daripada pekan Gerik dan 1 km daripada pekan kecil Lawin. Lata Ulu Lawin sesuai dijadikan sebagai tempat perkelahan, akiviti-aktiviti perkhemahan dan kursus. Air yang mengalir melalui lata ini cukup jernih dan tidak tercemar dan udara di kawasan tersebut amatnyaman yang menjadi punca tarikan pengunjung. Kawasan ini juga mempunyai kemudahan seperti kawasan tempat letak kenderaan, kawasan perkhemahan, kedai makan, chalet, tandas awam, surau dan sebagainya.