MENU
 

Bil.

Perkhidmatan Online

Bil Transaksi Januari - Disember 2016

Jan

%

Feb

%

Mac

%

Apr

%

Mei

%

Jun

%

1

Pembayaran Online – Cukai Taksiran (Maybank2u.com, cimbclicks.com)

15

55

15

70

10

42

12

29

13

35

10

42

2

Sistem e-Aduan

0

0

0

0

2

7

3

18

5

2

5

0

3

Semakan Online
 1. Bil Cukai Taksiran
 2. Sewaan
 3. Pelesenan
 4. Semakan Pembayaran Pembekal
 5. Semakan Kompaun

5

30

5

14

12

47

15

48

16

45

10

44

4

Portal e-PBT

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

OSC Online
 1. e-Penyerahan
 2. e-Pemprosesan

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

Carian Projek Melalui Syarikat

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

Semakan Status Cadangan Pemajuan

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

Feedback Management System (FMS)

2

15

3

16

1

4

1

5

3

5

2

10

JUMLAH 

22

100

25

100

27

100

43

100

42

100

27

100

 

Bil.

Perkhidmatan Online

Bil Transaksi Julai - Disember 2016

Jul

%

Ogos

%

Sep

%

Okt

%

Nov

%

Dis

%

1

Pembayaran Online – Cukai Taksiran (Maybank2u.com, cimbclicks.com)

9

41

15

70

13

35

10

42

15

55

9

41

2

Sistem e-Aduan

2

5

0

0

5

15

2

7

0

0

2

5

3

Semakan Online
 1. Bil Cukai Taksiran
 2. Sewaan
 3. Pelesenan
 4. Semakan Pembayaran Pembekal
 5. Semakan Kompaun

8

44

4

14

16

45

12

47

5

30

8

44

4

Portal e-PBT

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

OSC Online
 1. e-Penyerahan
 2. e-Pemprosesan

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

Carian Projek Melalui Syarikat

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

Semakan Status Cadangan Pemajuan

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

Feedback Management System (FMS)

3

10

3

16

3

5

1

4

1

2

15

10

JUMLAH 

36

100

23

100

27

100

29

100

27

100

26

100