MENU
 

Bil.

Perkhidmatan Online

Bil Transaksi Jan - Jun 2018

Jan

%

Feb

%

Mac

%

Apr

%

Mei

%

Jun

%

1

Pembayaran Online – Cukai Taksiran (Maybank2u.com, cimbclicks.com)

13

50

16

60

12

60

11

65

10

70

12

65

2

Sistem e-Aduan

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Semakan Online
 1. Bil Cukai Taksiran
 2. Sewaan
 3. Pelesenan
 4. Semakan Pembayaran Pembekal
 5. Semakan Kompaun

13

50

9

40

7

40

5

35

5

30

5

35

4

Portal e-PBT

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

OSC Online
 1. e-Penyerahan
 2. e-Pemprosesan

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

Carian Projek Melalui Syarikat

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

Semakan Status Cadangan Pemajuan

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

8

Feedback Management System (FMS)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

JUMLAH 

26

100

25

100

19

100

16

100

15

100

17

100

Bil.

Perkhidmatan Online

Bil Transaksi Julai - Disember 2019

Jul

%

Ogos

%

Sep

%

Okt

%

Nov

%

Dis

%

1

Pembayaran Online – Cukai Taksiran (Maybank2u.com, cimbclicks.com)

15

60

13

65

9

50

10

65

9

70

8

70

2

Sistem e-Aduan

0

0

0

0

5

15

0

0

0

0

0

0

3

Semakan Online
 1. Bil Cukai Taksiran
 2. Sewaan
 3. Pelesenan
 4. Semakan Pembayaran Pembekal
 5. Semakan Kompaun

12

40

5

35

9

50

7

35

3

30

5

30

4

Portal e-PBT

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

OSC Online
 1. e-Penyerahan
 2. e-Pemprosesan

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

Carian Projek Melalui Syarikat

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

Semakan Status Cadangan Pemajuan

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

Feedback Management System (FMS)

0

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

JUMLAH 

27

100

15

100

18

100

17

100

12

100

13

100