MENU
 

Bil.

Perkhidmatan Online

Bil Transaksi Januari - Jun 2017

Jan

%

Feb

%

Mac

%

Apr

%

Mei

%

Jun

%

1

Pembayaran Online – Cukai Taksiran (Maybank2u.com, cimbclicks.com)

9

35

11

70

12

42

10

29

10

35

10

42

2

Sistem e-Aduan

0

0

0

0

5

7

5

18

5

2

5

0

3

Semakan Online
 1. Bil Cukai Taksiran
 2. Sewaan
 3. Pelesenan
 4. Semakan Pembayaran Pembekal
 5. Semakan Kompaun

11

65

8

14

7

47

10

48

17

50

10

44

4

Portal e-PBT

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

OSC Online
 1. e-Penyerahan
 2. e-Pemprosesan

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

Carian Projek Melalui Syarikat

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

Semakan Status Cadangan Pemajuan

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

Feedback Management System (FMS)

0

0

0

16

1

4

1

5

0

0

2

10

JUMLAH 

20

100

20

100

25

100

25

100

27

100

27

100

 

Bil.

Perkhidmatan Online

Bil Transaksi Julai - Disember 2017

Jul

%

Ogos

%

Sep

%

Okt

%

Nov

%

Dis

%

1

Pembayaran Online – Cukai Taksiran (Maybank2u.com, cimbclicks.com)

10

41

15

70

13

35

10

42

12

55

10

50

2

Sistem e-Aduan

2

5

0

0

5

15

0

0

0

0

1

10

3

Semakan Online
 1. Bil Cukai Taksiran
 2. Sewaan
 3. Pelesenan
 4. Semakan Pembayaran Pembekal
 5. Semakan Kompaun

10

54

7

30

10

45

12

48

5

30

5

30

4

Portal e-PBT

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

OSC Online
 1. e-Penyerahan
 2. e-Pemprosesan

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

Carian Projek Melalui Syarikat

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

Semakan Status Cadangan Pemajuan

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

Feedback Management System (FMS)

0

 

0

0

2

5

2

10

1

2

1

10

JUMLAH 

22

100

22

100

29

100

223

100

18

100

16

100