MENU
 
Bil.
Perkhidmatan Online
Bil Transaksi Januari - Jun 2015
Jan
%
Feb
%
Mac
%
Apr
%
Mei
%
Jun
%
1
Pembayaran Online – Cukai Taksiran (Maybank2u.com, cimbclicks.com)
15
55
15
70
10
42
12
29
13
35
10
42
2
Sistem e-Aduan
0
0
0
0
2
7
3
18
5
2
5
0
3
Semakan Online
 1. Bil Cukai Taksiran
 2. Sewaan
 3. Pelesenan
 4. Semakan Pembayaran Pembekal
 5. Semakan Kompaun
5
30
5
14
12
47
15
48
16
45
10
44
4
Portal e-PBT
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
OSC Online
 1. e-Penyerahan
 2. e-Pemprosesan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
Carian Projek Melalui Syarikat
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
Semakan Status Cadangan Pemajuan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
Feedback Management System (FMS)
2
15
3
16
1
4
1
5
3
5
2
10
JUMLAH 
22
100
25
100
27
100
43
100
42
100
27
100

 

Bil.
Perkhidmatan Online
Bil Transaksi Julai - Disember 2015
Jul
%
Ogos
%
Sep
%
Okt
%
Nov
%
Dis
%
1
Pembayaran Online – Cukai Taksiran (Maybank2u.com, cimbclicks.com)
9
41
15
70
13
35
10
42
15
55
9
41
2
Sistem e-Aduan
2
5
0
0
5
15
2
7
0
0
2
5
3
Semakan Online
 1. Bil Cukai Taksiran
 2. Sewaan
 3. Pelesenan
 4. Semakan Pembayaran Pembekal
 5. Semakan Kompaun
8
44
4
14
16
45
12
47
5
30
8
44
4
Portal e-PBT
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
OSC Online
 1. e-Penyerahan
 2. e-Pemprosesan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
Carian Projek Melalui Syarikat
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
Semakan Status Cadangan Pemajuan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
Feedback Management System (FMS)
3
10
3
16
3
5
1
4
1
2
15
10
JUMLAH 
36
100
23
100
27
100
29
100
27
100
26
100