MENU
 
Bil.
Perkhidmatan Online
Bil Transaksi Januari - Jun 2014
Jan
%
Feb
%
Mac
%
Apr
%
Mei
%
Jun
%
1
Pembayaran Online – Cukai Taksiran (Maybank2u.com, cimbclicks.com)
20
69
18
72
14
52
15
35
17
41
10
37
2
Sistem e-Aduan
1
3
0
0
2
7
5
11
2
5
2
8
3
Semakan Online
 1. Bil Cukai Taksiran
 2. Sewaan
 3. Pelesenan
 4. Semakan Pembayaran Pembekal
 5. Semakan Kompaun
6
21
3
12
10
37
19
44
21
50
14
51
4
Portal e-PBT
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
OSC Online
 1. e-Penyerahan
 2. e-Pemprosesan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
Carian Projek Melalui Syarikat
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
Semakan Status Cadangan Pemajuan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
Feedback Management System (FMS)
2
7
4
16
1
4
4
10
2
4
1
4
JUMLAH 
29
100
25
100
27
100
43
100
42
100
27
100

 

Bil.
Perkhidmatan Online
Bil Transaksi Julai - Disember 2014
Jul
%
Ogos
%
Sep
%
Okt
%
Nov
%
Dis
%
1
Pembayaran Online – Cukai Taksiran (Maybank2u.com, cimbclicks.com)
24
67
14
60
10
37
20
69
14
52
12
46
2
Sistem e-Aduan
1
3
0
0
2
8
1
3
2
7
2
8
3
Semakan Online
 1. Bil Cukai Taksiran
 2. Sewaan
 3. Pelesenan
 4. Semakan Pembayaran Pembekal
 5. Semakan Kompaun
10
27
7
30
14
51
6
21
10
37
11
42
4
Portal e-PBT
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
OSC Online
 1. e-Penyerahan
 2. e-Pemprosesan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
Carian Projek Melalui Syarikat
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
Semakan Status Cadangan Pemajuan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
Feedback Management System (FMS)
1
3
2
10
1
4
2
7
1
4
1
4
JUMLAH 
36
100
23
100
27
100
29
100
27
100
26
100