MENU
 

Bil.

Perkhidmatan Online

Bil Transaksi Jan - Jun 2019

Jan

%

Feb

%

Mac

%

Apr

%

Mei

%

Jun

%

1

Pembayaran Online – Cukai Taksiran (Maybank2u.com, cimbclicks.com)

15

60

13

65

10

55

12

60

0

0

0

0

2

Sistem e-Aduan

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Semakan Online
  1. Bil Cukai Taksiran
  2. Sewaan
  3. Pelesenan
  4. Semakan Pembayaran Pembekal
  5. Semakan Kompaun

13

40

11

35

9

45

10

40

0

0

0

0

4

Portal e-PBT

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

OSC Online
  1. e-Penyerahan
  2. e-Pemprosesan

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

Carian Projek Melalui Syarikat

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

Semakan Status Cadangan Pemajuan

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

8

Feedback Management System (FMS)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

JUMLAH 

28

100

24

100

19

100

22

100

0

0

0