MENU

Bil.

Perkhidmatan Online

Bil Transaksi 2018

Jan

%

Feb

%

Mac

%

Apr

%

Mei

%

Jun

%

1

Pembayaran Online – Cukai Taksiran (Maybank2u.com, cimbclicks.com)

13

50

16

60

12

60

11

65

10

70

 

 

2

Sistem e-Aduan

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

3

Semakan Online
  1. Bil Cukai Taksiran
  2. Sewaan
  3. Pelesenan
  4. Semakan Pembayaran Pembekal
  5. Semakan Kompaun

13

50

9

40

7

40

5

35

5

30

 

 

4

Portal e-PBT

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

5

OSC Online
  1. e-Penyerahan
  2. e-Pemprosesan

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

6

Carian Projek Melalui Syarikat

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

7

Semakan Status Cadangan Pemajuan

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

8

Feedback Management System (FMS)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

JUMLAH 

26

100

25

100

19

100

16

100

15

100