MENU
 

1.  Menjalankan kerja-kerja pungutan dan pelupusan sisa pepejal :

        a)  Dalam bandar Gerik tempat-tempat awam dan tong sampah berpusat (setiap hari)

        b) Taman-taman perumahan  (3 kali seminggu)

2. Menjalankan kerja-kerja pembersihan longkang.

        a)  Pasar Malam/Pasar Borong                           -setiap hari

        b)Lain-lain tempat                                            -2 kali setahun

3.  Menjalankan kerja-kerja pemotongan rumput        -1 kali sebulan

4.   Mengemukakan ulasan pelan kebenaran merancang, pelan bangunan, pelan kerja tanah dan    pelan jalan dan perparitan kepada Unit Pusat Setempat(OSC) dalam tempoh masa 25 hari.

5.   Memproses kelulusan permohonan pelan-pelan tambahan dan pindaan bagi rumah kediaman dan rumah kedai dalam tempoh 15 hari.

6. Memproses kelulusan lesen perniagaan dalam tempoh 30 hari bagi perniagaan berisiko dan kelulusan serta merta bagi perniagaan tidak berisiko.

7. Mengurus pembayaran dalam tempoh 7 hari bagi kawasan Gerik dan 14 hari di luar kawasan Gerik.

8. Mengeluarkan bil cukai Taksiran separuh tahun pertama sebelum 15 Januari dan separuh tahun kedua sebelum 15 Julai setiap tahun.

9.   Mengurus dan mengambil tindakan ke atas pertanyaan dan aduan dalam tempoh 3 hari    berkerja.