MENU
 

 PAPARAN PENCAPAIAN PELANGGAN MAJLIS DAERAH GERIK DUA TAHUN TERAKHIR.

PENCAPAIAN PELANGGAN MAJLIS DAERAH GERIK TAHUN 2018

BIL

JANJI JABATAN/AGENSI

PENCAPAIAN TAHUN 2019

(Januari Sehingga September)

% PERATUS PENCAPAIAN TAHUN 2019
(Januari Sehingga September)

 1

Menjalankan kerja-kerja pungutan dan pelupusan sisa pepejal:-

a) Dalam Bandar Gerik tempat-tempat awam dan tong sampah berpusat setiap hari.

b)Taman –taman perumahan 3 kali seminggu

 

 

a) 240hari
 

b) 95

pusingan

 

 

100%
 

100%

 

2

Menjalankan kerja-kerja pembersihan longkang:-

a) Pasar malam/ Pasar Borong -setiap hari.

b)Lain-lain tempat- 2 kali sebulan

 

 

a) 215hari

b) 70 kali

 

 

100%

100%

3

Menjalankan kerja-kerja pemotongan rumput-1 kali sebulan

Bahu Jalan: 272,068 meter persegi

Kawasan Lapang:83,214 meter persegi

 100%

100%

4

Mengemukakan ulasan pelan kebenaran merancang pelan bangunan,pelan kerja tanah dan plan jalan dan peparitan kepada Unit Pusat Setempat (OSC) dalam tempoh masa 25 hari

8

100%

5

Memproses kelulusan pemohonan pelan-pelan tambahan dan pindahan bagi rumah kediaman dan rumah kedai dalam tempoh 14 hari

8

100%

6 Memproses kelulusan lesen perniagaan dalam tempoh 30 hari. 119/119 100%

 

7

Mengurus pembayaran dalam tempoh 7 hari bagi kawasan Gerik dan 14 hari di luar kawasan Gerik

29/29

100%

 

8

Mengeluarkan Bil Cukai Taksiran separuh tahun pertama dan kedua sebelum 15 Januari setiap Tahun.

6218

 

100%

9

Mengurus dan mengambil tindakan ke atas pertanyaan dan aduan dalam tempoh 3 hari berkerja

15

100%