MENU
 

Merancang, mengurus, mengawal pembangunan dan perkhidmatan perbandaran selaras polisi kerajaan negeri dan persekutuan serta menggalakkan pembangunan ekonomi bagi meningkatkan kualiti selaras dengan keperluan sosial dan alam sekitar.