MENU
 

 

YDP

TUAN MOHD ZAIRASYAHLI SHAH BIN ZAKARIA

 

Assalamualaikum, Salam Sejahtera, 

Selamat datang ke laman sesawang rasmi Majlis Daerah Gerik (MDG).

Selari dengan perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi semasa, laman sesawang ini diharapkan

dapat menyediakan ruang bagi meningkatkan kualiti perkhidmatan dan kelancaran penyebaran maklumat

kepada semua lapisan masyarakat.

Saya juga berharap agar laman sesawang MDG  ini akan menjadi saluran dan sumber rujukan yang

bermanfaat kepada pengunjung bagi mendapatkan maklumat berkaitan MDG.

Saya amat mengalu-alukan pengunjung melayari laman sesawang ini dan mengemukakan pandangan serta

maklum balas bagi mempertingkatkan lagi kandungan laman sesawang ini dari masa ke semasa.

 

Selamat melayari laman sesawang MDG.

 

 

Sekian, Terima Kasih.

TUAN MOHD ZAIRASYAHLI SHAH BIN ZAKARIA
Yang Dipertua
Majlis Daerah Gerik.