MENU
 

LIST OF GERIK DISTRICT COUNCIL YANG DIPERTUA

No

YDP Name

Period of Service

1.

Tuan Haji Ismail B. Othman

1 Disember 1979 – 14 Disember 1982

2.

Tuan Haji Abdul Aziz B. Mat Ludin(Memangku)

15 Disember 1982 – 31 Mei 1983

3.

Tuan Haji Ismail B. Abdul Kadir

1 Disember 1983 – 31 Disember 1987

4.

Tuan Haji Abdul Manaf B. Abdul Rahim

16 Februari 1988 – 24 Februari 1990

5.

Tuan Haji Mohamad Noor B. Daud

25 Februari 1990 – 31 Ogos 1990

6.

Tuan Abdul Rahim B. Salleh

1 September 1990 – 31 Julai 1995

7.

Tuan Haji Ismail B. Dolah Harun

1 Ogos 1995 – 15 November 2000

8.

Tuan Mahmood B. Morsidi

16 November 2000 – 31 Disember 2002

9.

Tuan Mohammad Padzil B. Khalid

1 Januari 2003 – 31 Januari 2005

10.

Dato’ Haji Abdul Karim B. Osman

1 Februari 2005 – 9 Januari 2011

11. Tuan Mohd Tahir B. Osman 11 Mei 2011 - 17 Ogos 2016
12 Tuan Zamakhshari B. Hanipah 1 November - DISEMBER 2017
13 TUAN ZULHISHAM B AHMAD SHUKORI NOW